KAPLICZKI

Kapliczka prawosławna we wsi Kotły

Kapliczka prawosławna we wsi Kotły

Kapliczka prawosławna w Hajnówce

Kapliczka prawosławna w Knorydach

Kapliczka prawosławna w Kleszczelach

Kapliczka prawosławna w Klejnikach

Kapliczka prawosławna w Białowieży

Kapliczka prawosławna w Dubinach

Kaplica prawosławna w Podbielu

Kapliczka prawosławna w Klejnikach

Kapliczka rzymsko-katolicka w Kleszczelach

Kapliczka rzymsko-katolicka we wsi Mulawicze

Kapliczka prawosławna w Nowoberezowie

Kapliczka prawosławna w okolicach wsi Nowoberezowo

Kapliczka prawosławna w okolicach wsi Hołody

Kapliczka rzymsko-katolicka we wsi Chotycze