KRZYŻE I CMENTARZE

Cmentarz prawosławny w Dubiczach Cerkiewnych

Cmentarz prawosławny w Dubiczach Cerkiewnych

Krzyż przydrożny – Grabowiec

Krzyż przydrożny – Malinowo

Cmentarz prawosławny w Dubiczach Cerkiewnych

Cmentarz prawosławny w Dubiczach Cerkiewnych

Cmentarz prawosławny w Bielsku Podlaskim

Cmentarz prawosławny – Boćki

Krzyż na pamiątkę wizyty Ojca Świętego – Jana Pawła II w Drohiczynie

Krzyże przydrożne – okolice Bielska Podlaskiego

Święta Woda – Wasilków

Krzyż przydrożny – Hryniewicze Duże

Krzyż przydrożny – Saki

Krzyże przydrożne – Olchówka

Cmentarz prawosławny – Boćki

Krzyż przydrożny – Puczyce

Krzyż przydrożny – Sieśki

Krzyż przydrożny – Augustowo

Cmentarz prawosławny – Boćki

Cmentarz prawosławny – Pasynki

Cmentarz prawosławny – Parcewo

Cmentarz prawosławny – Parcewo

Cmentarz rzymsko-katolicki – Ostrożany

Cmentarz rzymsko-katolicki – Ostrożany

Cmentarz prawosławny – Mielnik

Cmentarz prawosławny – Klejniki

Krzyż przydrożny – Tyniewicze Duże

Krzyż przydrożny – okolice Orli

Krzyż przydrożny – okolice wsi Andryjanki

Krzyż przydrożny – okolice wsi Czartajew

Cmentarz prawosławny – Istok

Krzyż przydrożny – Jelonka

Cmentarz prawosławny – Jelonka

Krzyże przydrożne – okolice Orli

Krzyż przydrożny – okolice Orli

Cmentarz prawosławny i rzymsko-katolicki – Boćki

Krzyż przydrożny – Gorodczyno

Cmentarz ewangelicki – Supraśl

Krzyż przydrożny – okolice Bielska Podlaskiego

Krzyż przydrożny – okolice wsi Czyże