ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO I ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO ONUFREGO

Święto Chrztu Pańskiego w Drohiczynie (2013)

Święto Chrztu Pańskiego w Drohiczynie (2013)

Święto Chrztu Pańskiego w Drohiczynie (2013)

Święto Chrztu Pańskiego w Drohiczynie (2013)

Święto Chrztu Pańskiego w Drohiczynie (2013)

Święto Chrztu Pańskiego w Drohiczynie (2013)

Święto Chrztu Pańskiego w Siemiatyczach (2012)

Święto Św. Onufrego w Jabłecznej (2011)

Święto Św. Onufrego w Jabłecznej (2011)

Święto Św. Onufrego w Jabłecznej (2011)